G7VJR and Club Log at LADXG Meeting – April 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LA-DX-GROUP 2017 Stedet er LETOHALLEN ved GARDERMOEN

Tid er lørdag 1. april 2017, kl. 10:00

Også i år arrangerer vi årsmøte med etterfølgende DX foredrag i forbindelse med Norsk Hammeeting. Både årsmøtet og DX foredragene er åpent for alle, men bare de medlemmer av LA-DX-GROUP, som har betalt kontingent for 2017, har stemmerett på årsmøtet.

AGENDA for årsmøte

  1. Åpning av møtet, valg av møteleder og referent.
  2. Godkjenning av innkallingen.
  3. Årsberetning.
  4. Regnskap med revisjons rapport.
  5. Fastsette kontingenten for 2018.
  6. Regnskap for LA-DX-GROUPs DX fond.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg: Det skal velges to styremedlemmer, valgkomite og revisorer samt to medlemmer til styret i DX fondet.

Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet, må være styret i hende senest 1. mars 2017.

Har du forslag til nye kandidater til de verv som er på valg, kontakt en av valgkomiteens medlemmer, LB2TB Lars på epost [email protected] , til LA1TV Trond på epost [email protected] , eller til LA7AFA Olav på [email protected] Valgkomiteen vil legge frem sin liste over villige kandidater på årsmøtet.

Program etter årsmøtet:
1100 G7VJR Michael Wells forteller om Clublog og noe om propagasjon 1200 LA7GIA Kenneth forteller om TL8AO.
1300 Lunsj
1400 LA6VM Erling informerer om 3Y0Z i 2018

Dere vil finne mer informasjon om programmet på http://www.ladxg.no Vi håper å se mange DX-ere på Norsk Hammeeting dette året.

Comments are closed.